Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4467/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4467/TCHQ-KTTT
V/v: căn cứ tính thuế đối với
lô xăng A92 tại Đà Nẵng
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan thành phố Đà Nẵng
- Công ty xăng dầu khu vực V

(Số 1 Lê Quý Đôn – Đà Nẵng)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1222/XD-KD ngày 27/6/2005 của Công ty xăng dầu khu vực V đề nghị hướng dẫn tính thuế đối với xăng dầu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, thì số lượng hàng hóa nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty xăng dầu khu vực V, số lượng tăng thêm theo chứng thư giám định của Công ty PICO tại Quảng Ninh phát sinh sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục Hải quan và thông quan hàng hóa tại Cục Hải quan Đà Nẵng.

Để đảm bảo việc tính và thu thuế đúng quy định hiện hành, yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng căn cứ chứng thư giám định ban đầu của Công ty TNHH dịch vụ giám định Á Châu về số lượng hàng hóa thực tế trên tàu Đại Long làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan Đà Nẵng để xác định số thuế phải nộp của Công ty xăng dầu khu vực V đồng thời yêu cầu Công ty xăng dầu khu vực V có cam kết bằng văn bản về việc kê khai, chịu trách nhiệm chính xác về việc kê khai tính thuế số hàng hóa nêu trên. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu gian lận thương mại thì tiến hành kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4467/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc căn cứ tính thuế đối với lô xăng A92 tại Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!