Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4314/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4314/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu phụ tùng máy
sản xuất thuốc lá

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Lào Cai

Trả lời công văn số 333/HQLC-NV ngày 06/10/2005 của Cục Hải quan Lào Cai về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai chỉ đạo Hải quan cửa khẩu kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế với Danh mục chi tiết máy móc nằm trong dây chuyền sản xuất thuốc lá, ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2002/TT-BCN ngày 26/02/2002 của Bộ Công nghiệp để làm thủ tục. Nếu hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục này thì bắt buộc phải được sự đồng ý của Bộ Công nghiệp mới được làm thủ tục. Trường hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu không xác định được thì trưng cầu phân tích, giám định để có cơ sở giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai chỉ đạo Hải quan cửa khẩu làm thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4314/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phụ tùng máy sản xuất thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!