Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3897/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng tủ trưng bày, bảo quản hàng có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3897/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3897/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tủ trưng bày, bảo quản hàng có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3936/HQHP-TXNK ngày 10/7/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc khi thực hiện phân loại mặt hàng tủ trưng bày, bảo quản hàng có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại trang 2 công văn số 3936/HQHP-TXNK ngày 10/7/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trích dẫn sai “phân nhóm 8418.50 được chi tiết … căn cứ Danh mục hàng hóa XNK VN theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007”, nội dung đúng phải là:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007, phân nhóm 8418.50 được chi tiết như sau:

8418.50

- Thiết bị có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh:

8418.50.10

-- Buồng lạnh dung tích trên 200 lít

8418.50.90

-- Loại khác

2. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tham khảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, phân nhóm 8418.50.10 được sửa thành: “Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít”.

Ngày 15/2/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 605/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng “Thiết bị có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh”; Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ thực tế hàng hóa và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành để thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn nêu trên từ thời điểm Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3897/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng tủ trưng bày, bảo quản hàng có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13