Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3849/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến C/O có hóa đơn do bên thứ ba cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3849/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3849/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O  

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam
(159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121/CV-Cty ngày 17/6/2009 của Công ty về vướng mắc liên quan đến C/O có hóa đơn do bên thứ ba cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục đã có hướng dẫn cụ thể về việc từ chối C/O tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/1/2009, theo đó trường hợp từ chối C/O không hợp lệ: cơ quan Hải quan đánh dấu vào ô số 4 trên C/O (bản gốc), ghi rõ lý do từ chối và hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu gửi trả lại cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để có thể được xác nhận hoặc thay thế C/O theo quy định.

Điều 21, Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương quy định: Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu D trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ.

Tại cuộc họp lần thứ 31 Nhóm chuyên trách xuất xứ, các nước ASEAN đã thống nhất chấp nhận hóa đơn được phát hành bởi nước thứ ba là một nước thành viên ASEAN.

Theo đó, hóa đơn xuất trình cho cơ quan hải quan đề cập trong công văn số 121 nêu trên được chấp nhận và C/O phải được đánh dấu (√) vào ô “Third Country Invoicing” (Hóa đơn nước thứ ba), đồng thời ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn vào ô số 7 (quy định tại mục 10, mặt sau C/O).

Công ty có thể tham khảo Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 để có thêm thông tin chi tiết.

Tổng cục thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3849/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến C/O có hóa đơn do bên thứ ba cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241