Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3364/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3364/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 106/GSQL-TH ngày 6/2/2015 về tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AANZ của Úc xác nhận đã cấp C/O số tham chiếu 130209623A và được người xuất khẩu gửi tới người nhập khẩu (bảo sao được đính kèm công văn). Tuy nhiên, C/O mà cơ quan hải quan tiến hành xác minh (C/O do doanh nghiệp xuất trình) đã bị doanh nghiệp thay thế, sửa đổi nội dung ô số 2. Do vậy, C/O không hợp lệ. Đề nghị Cục Hải quan Tp Hải Phòng tiến hành thủ tục từ chối C/O, xử lý theo quy định và gửi báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý)

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Gửi kèm bản sao C/O do cơ quan có thẩm quyền cấp lưu trên hệ thống)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3364/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227