Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 giải pháp thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan qua cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2111/CHHVN-VT&DVHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/CHHVN-VT&DVHH
V/v giải pháp thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan qua cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Các cảng vụ Hàng hải: Vũng Tàu, Đồng Tháp;
- Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép.

 

Ngày 11/5/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2009 và thay thế Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM ngày 13/2/2000 của Bộ Thương mại ban hành quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện Thông báo liên tịch số 121/TB-LT.BRVT-BGTVT ngày 13/5/2013 của Ủy ban nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá thực hiện Thông tư nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiến nghị giải pháp đối với các khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan, nâng cao năng lực khai thác của cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Văn bản kiến nghị gửi về Cục Hàng hải Việt Nam (Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, email: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn; điện thoại: 04.37683198; fax: 04.37683058) trước ngày 9/7/2013 (thứ ba) để tập hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, VT&DVHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thiên Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH ngày 05/07/2013 giải pháp thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan qua cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250