Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1587/VPCP-KNTN về thí điểm xử lý đối với gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1587/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1587/VPCP-KNTN
V/v thí điểm xử lý đối với gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Y tế, Công an;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 500/UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 về tình hình vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua biên giới; kiến nghị của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại văn bản số 03/BC-BCĐ ngày 09 tháng 02 năm 2010; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh là địa bàn có nhập lậu gia súc, gia cầm và các cơ quan liên quan thí điểm phương án xử lý gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ, tịch thu đưa vào khu cách ly nuôi nhốt để kiểm tra về dịch bệnh mà khẳng định là không có bệnh và mầm bệnh nhưng đạt đủ điều kiện để sử dụng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành thì cho phép được bán phát mại để tiêu thụ trên thị trường.

Giao Bộ Công thương, Bộ Y tế giám sát, kiểm tra để bảo đảm chỉ những lô hàng thực sự đạt tiêu chuẩn an toàn mới được bán phát mại để đưa ra tiêu thụ và việc thực hiện phải tuân thủ đúng quy trình, quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTTH, KTN, Cổng TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1587/VPCP-KNTN về thí điểm xử lý đối với gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.603
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78