Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/QLCL-CL1 về chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nghêu xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 154/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 154/QLCL-CL1
V/v Chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nghêu XK vào EU

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH CBTP TM Ngọc Hà;
- Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre

 

Phúc đáp công văn ngày 21/01/2010 của Công ty TNHH CBTP TM Ngọc Hà; Công văn số 023/CV.ABT ngày 25/01/2010 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre về yêu cầu của nhà nhập khẩu EU liên quan đến giấy chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu) của Việt Nam xuất khẩu vào EU theo Quy định EC số 1005/2008 ngày 29/9/2008 (Quy định IUU), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Theo Quy định EC số 1010/2009 ngày 22/10/2009 về hướng dẫn thực hiện Quy định IUU, thủy sản và sản phẩm thủy sản của các loài có trong danh mục nêu tại Phụ lục XIII của quy định này sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định IUU (không phải có chứng nhận khai thác kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU). Danh mục này bao gồm các loài thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi trồng từ trứng và ấu trùng; thủy sản nước ngọt; thủy sản làm cảnh; và một số loài nhuyễn thể (hàu, vẹm, điệp …) có điều kiện thu hoạch tương tự như nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam.

2. Hiện nay, Cục đang phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chủ trì triển khai thực hiện Quy định IUU) tổng hợp các khó khăn vướng mắc của Việt Nam liên quan đến thực hiện Quy định IUU, đồng thời lập danh mục loài thủy sản hiện đang được nuôi trồng tại Việt Nam, trong đó có các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu, sò huyết …) từ các vùng thu hoạch của Việt Nam đã được EC công nhận để gửi Cơ quan thẩm quyền EU (Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản) đề nghị giải đáp.

3. Trong khi chờ EU có ý kiến trả lời chính thức liên quan đến sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ phải có giấy chứng nhận khai thác theo Quy định IUU, đồng thời nhằm tránh vướng mắc liên quan đến xuất khẩu các lô hàng này vào EU, các doanh nghiệp cần đề nghị các Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi tại địa phương có vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ cấp giấy chứng nhận khai thác cho các lô nguyên liệu đưa vào nhà máy chế biến xuất khẩu vào EU theo quy định tại Quyết định 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với nhà nhập khẩu EU để cung cấp thông tin, tài liệu chính thức của cơ quan thẩm quyền các nước thuộc EU yêu cầu cấp giấy chứng nhận khai thác cho các lô hàng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu, sò huyết …) của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Yêu cầu các doanh nghiệp lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Cục KTBVNLTS;
- Các Trung tâm vùng 1-6;
- Các doanh nghiệp CB NT2MV;
- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/QLCL-CL1 về chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nghêu xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202