Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11352/BTC-TCHQ năm 2014 về hóa đơn hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11352/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Một số hướng dẫn mới về thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành một số hướng dẫn quan trọng về thủ tục hải quan, cụ thể như sau:

- Hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài, máy móc thi công dự án, và một số mặt hàng khác tạm nhập tái xuất từ nay có thể thực hiện kê khai điện tử theo quy định tại Công văn 11351/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014.

- Công văn 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014: DNXK nội địa khi khai hải quan thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn XK; trường hợp xuất khẩu vào khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng.

- Hướng dẫn xử lý trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố: DN được ưu tiên không thực hiện theo Thông tư 86/2013/TT-BTC mà nộp Bản tự kê kèm theo Công văn 11887/BTC-TCHQ ngày 25/8/2014 và kê khai thủ công theo công văn 4110/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2014.

- BTC cũng quy định thêm những chứng từ buộc phải xuất trình khi đưa Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào hoặc đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển tại Công văn 11943/BTC-TCHQ ngày 26/8/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11352/BTC-TCHQ
V/v hóa đơn hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc lập, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ h sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (để phối hợp);
- Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11352/BTC-TCHQ ngày 14/08/2014 về hóa đơn hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250