Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 932/TCHQ-KTTT về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các thiết bị của công trình khu xử lý nước thải Bình Hưng Hoà nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 932/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 932/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng ODA

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án 415
(Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 059/BQLDA ngày 3/2/2005 của Ban Quản lý dự án 415 về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các thiết bị của công trình khu xử lý nước thải Bình Hưng Hoà nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì:

Chủ dự án ODA không hoàn lại, trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án ODA không hoàn lại được miễn thuế nhập khẩu kể cả thu chênh lệch giá (hoặc phụ thu) và không phải trả thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA không hoàn lại. Hồ sơ xuất trình với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa bao gồm:

- Công văn đề nghị của chủ dự án,

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng nguồn ODA không hoàn lại (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của chủ dự án). Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhiều lần thì chỉ xuất trình lần nhập khẩu đầu tiên.

- Văn bản xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại của Bộ Tài chính.

- Hợp đồng nhập khẩu, hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hóa, trong đó ghi rõ hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của chủ dự án). Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhiều lần thì chỉ xuất trình lần nhập khẩu đầu tiên.

- Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban quản lý dự án 415 biết phối hợp với Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để kiểm tra hàng nhập khẩu bằng vốn ODA để được giải quyết theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 932/TCHQ-KTTT về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các thiết bị của công trình khu xử lý nước thải Bình Hưng Hoà nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112