Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2011 xử lý vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8083/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8083/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 729/UBDT-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 14078/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7592/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03 tháng 11 năm 2011) về việc vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam như đề nghị của Ủy ban Dân tộc nêu tại công văn trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kinh phí còn dư của Chương trình 135 kế hoạch năm 2011 để bố trí vốn đối ứng còn thiếu của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2011 xử lý vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125