Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 779/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với dịch vụ xuất khẩu vào Khu thương mại - Công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 779/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 779/TCT- CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 277/CT-TTHT ngày 07/5/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh phản ánh về chính sách thuế đối với dịch vụ xuất khẩu vào Khu thương mại- Công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: ''Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại- công nghiệp các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Tại điểm 3 mục A, phần II Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hướng dẫn: “Hàng hoá, dịch vụ từ KTM-CN xuất khẩu ra nước ngoài hưởng thuế suất GTGT là 0%; Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào KTM-CN được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Điều kiện được hoàn thuế GTGT thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về hoàn thuế GTGT”.

Tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, dịch vụ tư vấn như: tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế bảng vẽ thi công và lập dự toán, tư vấn giám sát thi công, tư vấn thẩm định thẩm tra thiết kế, dịch vụ tư vấn kiểm toán, kiểm định công trình từ nội địa xuất vào Khu TM-CN là dịch vụ xuất khẩu. Cơ sở cung cấp dịch vụ phải có Hợp đồng ký với doanh nghiệp trong Khu TM-CN và phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm 1.2.d.3 mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì dịch vụ tư vấn này từ nội địa Việt Nam xuất vào Khu TM-CN được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 779/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với dịch vụ xuất khẩu vào Khu thương mại - Công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112