Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 776/TCHQ-TXNK về thời điểm truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 776/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 776/TCHQ-TXNK
V/v thời điểm truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2397/HQBRVT-TXNK ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thời điểm truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động của các mỏ dầu khí đã đi vào khai thác làm thủ tục nhập khẩu từ 01/01/2004 đến nay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản số 17/2008/QH12 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực”.

Theo đó, đối với các tờ khai đăng ký trước thời điểm Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành thì căn cứ truy thu thuế GTGT là Luật thuế GTGT, đối với các tờ khai đăng ký kể từ thời điểm Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành thì căn cứ truy thu thuế GTGT là Luật quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, nghiên cứu thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST(BTC);
- Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 776/TCHQ-TXNK về thời điểm truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.80.96.153