Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7219/CT-TTHT năm 2013 kê khai điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7219/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7219/CT-TTHT
V/v: Kê khai điều chỉnh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Interspace Co., Ltd – Văn phòng điều hành tại TP. HCM
Địa chỉ: 2-2A Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mã số thuế: 0302309820

 

Trả lời văn thư số 0813/CV-INT ngày 30/8/2013 của Công ty về kê khai bổ sung, điều chỉnh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (hiệu lực thi hành đến hết ngày 14/4/2011).

- Căn cứ điểm 5 điều 9 chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.”

Trường hợp Công ty theo trình bày đang thực hiện kê khai thuế qua mạng, phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ khai thuế 11/2007 và kỳ khai thuế 02/2008 đã nộp cho cơ quan thuế bị sai sót (kê khai sai chỉ tiêu số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang), nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại đơn vị thì Công ty lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai tháng 11/2007 và tờ khai tháng 02/2008 theo hướng dẫn nêu trên. Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tháng 11/2007 và tháng 02/2008 Công ty đưa vào chỉ tiêu số (38) – Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước của kỳ khai thuế hiện tại. Do hiện nay phần mềm hỗ trợ kê khai thuế chưa hỗ trợ kê khai qua mạng đối với hồ sơ khai thuế bổ sung điều chỉnh, nên đề nghị Công ty in tờ khai ra giấy và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp – Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
2209-95393/13 PT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7219/CT-TTHT năm 2013 kê khai điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.371
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231