Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 69/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 69/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 69/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu vi phạm  

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời điện số: 1211 ngày 07/12/2004 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vi phạm. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu không khai báo, không có trong hợp đồng ngoại thương, nếu chưa xác định giá tính thuế và xử lý vi phạm thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số: 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; công văn số: 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 (không xác định giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính).

2. Đối với các trường hợp đã xác định giá tính thuế theo công văn số 4724/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2004 trong thời gian chờ hướng dẫn Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 thì không xử lý lại

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP(2) , KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 69/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112