Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4554/TCHQ-TXNK về phí bản quyền, giấy phép do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4554/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4554/TCHQ-TXNK
V/v phí bản quyền, phí giấy phép

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2159/HQBD-TXNK ngày 1/9/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với phí bản quyền, phí giấy phép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 của Tổng cục Hải quan về quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương:

1. Thực hiện chuyển sang phương pháp tiếp theo để xác định trị giá tính thuế đối với trường hợp khoản phí bản quyền, phí giấy phép được trả chung cho những mặt hàng khác nhau nhưng không xác định được cụ thể của từng mặt hàng do không có số liệu liên quan, không định lượng cụ thể được.

2. Thực hiện nhập thông tin điều chỉnh giá tính thuế trên chương trình GTT22 cấp Chi cục tại chức năng “Nhập kết quả điều chỉnh giá” đồng thời ghi rõ lý do điều chỉnh đối với trường hợp phí bản quyền, giấy phép xác định sau thời điểm đăng ký tờ khai do doanh nghiệp khai báo. Trị giá cập nhật bao gồm trị giá phần phí bản quyền và trị giá doanh nghiệp khai báo trước đó.

3. Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí bản quyền, giấy phép sau thời điểm đăng ký tờ khai theo đúng quy định tại tiết 1.2.5.4b, điểm 1.2, khoản 1, Điều 14, Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4554/TCHQ-TXNK về phí bản quyền, giấy phép do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227