Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4457/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4457/TCT-KK
V/v: kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH SANNAM

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10037/CT-HTr ngày 25/7/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công văn số 0180/CV/2007 ngày 31/8/2007 của Công ty TNHH SANNAM về việc kê khai thuế, hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án xây dựng mới tòa nhà văn phòng và cho thuê của Công ty TNHH SANNAM. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế GTGT:

Căn cứ qui định tại Mục I và Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật quản lý thuế, thì:

Trường hợp Công ty TNHH SANNAM, thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, đã đăng ký thuế, đã hoạt động kinh doanh, đã có phát sinh số thuế GTGT đầu vào đầu ra và có phát sinh thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tư mới xây dựng tòa nhà văn phòng (trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê) thì Công ty phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT hàng tháng (bao gồm cả thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư mới của Công ty) kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra theo mẫu qui định (mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên). Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Về hoàn thuế GTGT:

Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1(a), Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH SANNAM được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Ban: PC, CS
- Lưu VT: KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4457/TCT-KK ngày 30/10/2007 về việc kê khai, hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183