Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 438/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số, đại lý xổ số do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 438/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 438/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số, đại lý xổ số.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với khoản thu nhập của cá nhân trúng thưởng xổ số và đại lý xổ số. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế TNCN đối với trúng thưởng xổ số.

Tại điểm 6.1, mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng....Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào”.

Tại điểm 1.2.5, mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%”.

Như vậy, trường hợp người nhận tiền thưởng trúng giải đặc biệt là 125 triệu đồng trên 02 tờ vé số trong một đợt quay thưởng sẽ có tổng số tiền trúng thưởng là 250 triệu đồng thì thu nhập tính thuế là giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được (240 triệu đồng). Trường hợp cá nhân chia ra 2 lần nhận tiền thưởng thì chỉ được trừ 10 triệu đồng cho lần nhận tiền thưởng đầu tiên.

2. Cấp mã số thuế TNCN.

Tại điểm 1 mục I Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.”

Căn cứ vào quy định trên đây, thì mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất và sử dụng kê khai cho tất cả các khoản thu nhập.

3. Về thủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng và khấu trừ thuế đối với đại lý xổ số.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng và khấu trừ thuế đối với đại lý xổ số trong đó có những nội dung vướng mắc mà Cục thuế đã nêu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TT-TĐ;
- Lưu: VT, TNCN Hiền

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 438/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số, đại lý xổ số do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210