Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4276/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4276/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4276/TCT-TS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3250/CT-TTHT ngày 10/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì truờng hợp đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó người sử dụng đất đã chi trả tiền bồi thường về đất thì được trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất theo qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng nếu người sử dụng đất phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi (hoặc chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất theo thỏa thuận cho người có đất bị thu hồi) theo mức qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ đất thì được tính trừ (-) số tiền đã chi về bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp người sử dụng đất được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng nếu người sử dụng đất phải chi trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê mà không phải là chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất theo qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất thì số tiền chi trả về nhận chuyển nhượng này không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4276/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112