Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4198/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4198/TCT-CS
V/v chính sách thuế áp dụng đối với Văn phòng công chứng tư

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11427/CT-HTr ngày 21/8/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với Văn phòng công chứng tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế GTGT:

Tại điểm 3.19 Mục II Phần B Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ: "Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các Văn phòng công chứng tư có hoạt động thu phí dịch vụ thì khoản thu này phải chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

2) Về ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN:

- Điểm 47 mục VIII Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư) quy định: "Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

- Điều 3 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật quy định: "Điều 3. Hình thức tổ chức tư vấn pháp luật

Tổ chức chủ quản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật để thực hiện tư vấn pháp luật cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và cá nhân, tổ chức khác.

- Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: "Điều 5. Điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật

1. Có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Có trụ sở làm việc của Trung tâm".

Căn cứ vào quy định nêu trên, hoạt động dịch vụ công chứng tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo ngành nghề tư vấn pháp luật thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật nêu trên. Trường hợp các Văn phòng công chứng tư chỉ có hoạt động dịch vụ công chứng thu phí dịch vụ thì hoạt động này không được coi là tư vấn pháp luật thuộc danh mục ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4198/TCT-CS ngày 07/11/2008 về chính sách thuế áp dụng đối với Văn phòng công chứng tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209