Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4175/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 4175/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4175/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính Gửi  Tổng công ty thủy sản Việt Nam

Trả lời công văn số 743/CV-TCKT ngày 15/9/2005 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đề nghị tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/7/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2456/TCT-PCCS hướng dẫn về hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó Điểm 3.3 có nêu: “Đối với những hóa đơn nghi vấn do cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu cơ quan thuế tạm thời chưa khấu trừ, hoàn thuế GTGT; hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp có hành vi mua, bán hóa đơn bất hợp pháp đang bị cơ quan pháp luật điều tra khởi tố thì cơ quan thuế tạm thời chưa giải quyết đối với những hóa đơn này và phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế biết. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh mới về thuế GTGT đầu vào và đơn vị có hồ sơ đề nghị hoàn thì cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế cho số thuế GTGT đầu vào phát sinh mới này theo diện kiểm tra trước hoàn sau”.

Theo hướng dẫn trên, đối với hồ sơ có hóa đơn đầu vào của Công ty có hành vi mua, bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc hóa đơn nghi vấn đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, chưa có kết luận thì tạm thời chưa giải quyết hoàn thuế GTGT đối với hồ sơ hoàn thuế đó để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Cục Thuế phải có thông báo bằng văn bản cho Công ty biết.

Trường hợp Công ty có phát sinh mới về thuế GTGT đầu vào, có hồ sơ đề nghị hoàn thì cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế cho số thuế GTGT đầu vào phát sinh mới này theo diện kiểm tra trước hoàn sau.

Đề nghị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4175/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112