Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3995 TCT/CS ngày 5/11/2003 của Tổng cục thuế về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 3995TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3995 TCT/CS
V/v xác định thời gian hưởng ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 579/CT-NV ngày 17 tháng 09 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 200 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư với phần thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh khác. Thời gian dự án đầu tư được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN được tính kể từ khi dự án được hoàn thành đưa vào kinh doanh phát sinh thu nhập chịu thuế. Theo công văn của Cục thuế nêu thì thời gian dự án được hưởng ưu đãi phải được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2003 (thời điểm dự án được hưởng ưu đãi đầu tư phát sinh thu nhập chịu thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3995 TCT/CS ngày 5/11/2003 của Tổng cục thuế về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202