Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3875/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3875/TCT-PCCS
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển QSDĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 182 CT.TTr ngày 21/2/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục III Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất là: “tổ chức kinh doanh có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì tại thờ điểm bán nhà máy Đức Đạt cho tổng công ty lương thực miền bắc, nhà máy Đức Đạt vẫn là chi nhánh trực thuộc của Công ty TNHH Đức Thành có mã số thuế phụ thuộc Công ty TNHH Đức Thành. Do vậy, bà Nguyễn Thị Hồng Minh khi ký hợp đồng bán nhà máy Đức Đạt cho Tổng công ty lương thực miền bắc phải xác định tư cách là giám đốc Công ty TNHH Đức Thành. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với việc bán nhà máy Đức Đạt nêu trên, Công ty TNHH Đức Thành phải kê khai, nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3875/TCT-PCCS ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167