Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3754/TCHQ-KTTT về thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3754/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3754/TCHQ-KTTT

V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền

(An Hồng – An Dương – Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3279/HQHP-NV ngày 05/6/2007 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng; công văn số 089/ĐTBK-KTTC ngày 08/6/2007 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng tại công văn số 3279/HQHP-NV ngày 05/6/2007;

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền có đủ thời gian hoàn chỉnh và giao hàng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc kéo dài thời hạn giao tàu và tình hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, thì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới tàu xuất khẩu thuộc các tờ khai theo bảng kê chi tiết đính kèm tại công văn số 089/ĐTBK-KTTC ngày 08/6/2007 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền có trách nhiệm nộp đủ thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền chưa nộp thuế thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3754/TCHQ-KTTT về thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937
DMCA.com Protection Status