Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3631/TCHQ-KTTT về xử lý vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3631/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3631/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 2688/HQHP-PNV ngày 10/5/2007 về vướng mắc về việc xác nhận thực xuất và hoàn thuế lô hàng thức ăn gia súc của Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 – Về xác nhận thực xuất đối với tờ khai số 655X/KD ngày 20/12/2006:

Do 02 container loại 40’ là khô đậu tương nhập khẩu không đúng theo hợp đồng thương mại, đã được Chi Cục Hải quan điện tử làm thủ tục tái xuất theo tờ khải hải quan số 655/X/KD ngày 20/12/2006, nhưng thực tế 02 container này không thực xuất khẩu ra khỏi Việt Nam mà giao lại hàng theo chỉ định của nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam khác nên thực tế không có việc tái xuất trả hàng hóa cho nước ngoài do vậy không thực hiện xác nhận thực xuất.

2 – Để xử lý vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu cho Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng gửi toàn bộ hồ sơ (photocopy có đóng dấu sao y bản chính) của các lô hàng liên quan đến việc nhập khẩu, tái xuất của Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ và hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu của Công ty Green Feed tại Việt Nam để Tổng cục Hải quan nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3631/TCHQ-KTTT về xử lý vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status