Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3627 TCT/NV5 ngày 09/10/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lãi tiền vay qua bù trừ hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3627TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3627 TCT/NV5
V/v trả lãi tiền vay qua bù trừ hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 26792/CT-HTr ngày 31 tháng 07 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trả lãi tiền vay qua bù trừ hàng xuất khẩu của Công ty TNHH AVASYS, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1.1, Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Căn cứ Điểm 4, Công văn số 8282 TC/TCT ngày 12 tháng 08 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Chứng từ thanh toán đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp Công ty TNHH AVASYS xuất khẩu hàng cho Công ty mẹ ở nước ngoài nhưng việc thanh toán giữa Công ty AVASYS và Công ty mẹ ở nước ngoài được thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá nhập khẩu với khoản lãi tiền vay đến hạn trả thì Công ty TNHH AVASYS được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% trên lô hàng xuất khẩu nếu Công ty có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng thực tế đã xuất khẩu. Hồ sơ, chứng từ thanh toán đối với hàng xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC và công văn số 8282 TC/TCT nêu trên.

Căn cứ Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì khoản lãi tiền vay được thanh toán dưới hình thức bù trừ với Công ty mẹ ở nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3627 TCT/NV5 ngày 09/10/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lãi tiền vay qua bù trừ hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85