Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3618/TCT-CS năm 2019 chính sách thuế đối với hàng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3618/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 12/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3618/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Việt Nhân Bình Dương
(Căn s6-7, trung tâm DV-TM khu công nghiệp Việt Hương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 18112601/VNBD ngày 26/11/2018 của Công ty CP Việt Nhân Bình Dương về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cĐiều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định các hình thức khuyến mại;

Căn cứ khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT;

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy đnh thu nhập từ trúng thưởng;

Căn cứ điểm b, khoản 6, khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về thu nhập từ trúng thưởng;

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung Điều 10 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13) quy đnh thuế đi với cá nhân kinh doanh;

Căn cứ điểm 4 Phụ lục 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2012 hướng dẫn các dịch vụ thuộc nhóm chịu thuế TNCN 1%.

Căn cứ các quy định trên, ngày 28/9/2018 Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 17618/CT-TTHT tr li Công ty.

Trường hợp Công ty còn nội dung cần hướng dẫn tiếp thì đề nghị Công ty nêu cụ th kèm theo tài liệu có liên quan tới Cục Thuế tỉnh Bình Dương đ được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Việt Nhân Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Website -TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3618/TCT-CS năm 2019 chính sách thuế đối với hàng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21