Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3578TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3578 TCT/NV1
V/v thuế thu nhập bổ sung và việc chuyển lỗ liên doanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2001

Kính gửi: Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong

Trả lời công văn số 31/CV-NTP ngày 9/7/2001 của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong về cách tính thuế thu nhập bổ sung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Thuế thu nhập bổ sung:

Theo quy định tại điểm 1, Mục V, Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trong trường hợp năm 1999, 2000 kết quả kinh doanh của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 32% có thu nhập còn lại cao hơn 12% giá trị vốn chủ sở hữu tại thời điểm quyết toán từng năm thì phần thu nhập cao đó Công ty phải nộp thuế thu nhập bổ sung với mức thuế suất là 25%.

2/ Về việc chuyển lỗ của Công ty liên doanh Vinapac sang Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong:

Căn cứ Điều 22 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định tại điểm 2, Mục IV Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác thì:

Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong và Công ty Liên doanh Vinapac là hai doanh nghiệp độc lập với nhau, nếu Công ty liên doanh có lỗ thì được kết chuyển lỗ sang các năm sau (tối đa là 5 năm) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp liên doanh do Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong tham gia góp vốn chấm dứt hoạt động quyết định phân chia kết quả liên doanh nếu phát sinh số lỗ được chia từ việc góp vốn liên doanh đã chấm dứt hoạt động (việc chấm dứt, giải thể của liên doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật) thì số lỗ liên doanh chia lỗ cho Công ty được kết chuyển vào kết quả kinh doanh của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3578TCT/NV1 ngày 10/09/2001 về thuế thu nhập bổ sung và việc chuyển lỗ liên doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!