Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3551 TCT/NV7 ngày 03/10/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 3551TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3551 TCT/NV7
V/v chính sách miễn giảm thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Phú Thọ
 - Cục thuế tỉnh Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 629/CT-NVT ngày 23/9/2003 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 128/CV-CT ngày 22/9/2003 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về chính sách miễn giảm thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.3. Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất quy định: “Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp...”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, thân nhân của liệt sĩ phải là người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng thì được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp NSNN. Điều kiện trên đây là đủ để xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân của liệt sĩ khi được nhà nước giao đất làm nhà ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất để hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở hoặc được mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước bán cho người đang thuê. Đối với trường hợp thân nhân của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng thì không thuộc đối tượng được xét giảm tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ và Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện miễn, giảm nộp tiền sử dụng đất theo đúng chế độ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3551 TCT/NV7 ngày 03/10/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70