Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3480/TCHQ-KTTT về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3480/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3480/TCHQ-KTTT
V/v: bù trừ tiền thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Green Feed Việt Nam
(xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/GF/2007 ngày 04/06/2007 của Công ty TNHH Green Feed Việt Nam về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ quyết định hoàn thuế số 180/QĐ-HQTP-ĐT-HT ngày 30/01/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vào tờ khai đang có nợ thuế tại địa phương khác. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để thuận tiện cho việc xử lý bù trừ tiền thuế và các khoản đã nộp NSNN được hoàn vào tờ khai còn nợ thuế của các đối tượng nộp thuế tại địa phương khác, ngày 01/06/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2357/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực tiếp giải quyết đối với các trường hợp này.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Green Feed Việt Nam liên hệ và làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Green Feed Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3480/TCHQ-KTTT về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status