Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3203/TCT-DNL năm 2017 hướng dẫn xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3203/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3203/TCT-DNL
V/v hướng dẫn xử lý thuế TTĐB đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Ngày 24/03/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1078/TCT-DNL trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công của Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn. Căn cứ kết quả kiểm tra các đơn vị liên quan, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

“1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khu”.

Đối với sản lượng thuốc lá điếu Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn gia công cho Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long để xuất khẩu là 20.123.580 bao (năm 2014 là 10.923.080 bao; năm 2015 là 9.200.500 bao) đã được Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long cung cấp hồ sơ chứng minh hàng hóa thực tế đã xuất khẩu theo quy định. Do đó, sản lượng thuốc lá điều Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn gia công cho Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long đ xuất khu nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ CS, KK, PC (TCT):
- Lưu: VT, DNL (02b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3203/TCT-DNL năm 2017 hướng dẫn xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61