Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2986/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng hàng trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2986/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2986/TCT-DNL
V/v: Thuế GTGT hàng trả lại

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2035/FIN/SEVT ngày 09/5/2017 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) kiến nghị đối với vướng mắc về thuế GTGT hàng trả lại. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

1. Về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm Note 7 thu hồi từ người tiêu dùng cuối cùng:

Trong trường hợp chi nhánh SEVT tại TP. Hồ Chí Minh (SEVT-S) có cam kết với Nhà phân phối (Nhà PP) về việc SEVT-S chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thu hồi và bồi hoàn cho người tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm Note 7 bị lỗi, hỏng thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất, SEVT-S được phép điều chỉnh thuế GTGT đầu ra đối với số lượng sản phẩm đã thu hồi bằng với số thuế GTGT đầu ra của sản phẩm được xác định tại thời điểm SEVT-S bán cho Nhà PP nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định dựa trên các chứng từ, thông tin theo yêu cầu sau đây:

- Đối với doanh nghiệp là người tiêu dùng cuối cùng: phải có hóa đơn do doanh nghiệp là người tiêu dùng cuối cùng lập khi trả hàng theo quy định tại điểm 2.8, Phụ lục IV, Thông tư 39/2014/TT-BTC. SEVT-S có trách nhiệm đối chiếu số IMEI của sản phẩm trả lại với thông tin về hóa đơn trên Hệ thống quản lý sản phẩm để yêu cầu người mua là doanh nghiệp xuất hóa đơn khi trả lại hàng làm căn cứ điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra của số hàng bị trả lại theo giá bán cho Nhà PP;

- Đối với người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân: phải có hóa đơn do Nhà PP hoặc Đại lý xuất cho cá nhân tại thời điểm mua hàng (nêu cá nhân còn lưu giữ được hóa đơn), đồng thời có Biên bản được xác lập giữa SEVT-S trung tâm bảo hành/thu đổi của SEVT) và cá nhân theo quy định tại điểm 2.8, Phụ lục IV, Thông tư 39/2014/TT-BTC ;

- Chứng từ thanh toán tiền của SEVT-S (Trung tâm bảo hành của SEVT) cho doanh nghiệp/cá nhân là người tiêu dùng cuối cùng khi thu hồi sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ;

- Danh mục số hàng đã thực tái xuất trả lại cho SEVT (thể hiện qua số IMEI trên tờ khai Hải quan tái xuất vào SEVT khớp với số IMEI của toàn bộ lô hàng Note 7 đã thu hồi từ người tiêu dùng do các Trung tâm thu đổi cung cấp, đồng thời khớp với số IMEI của hàng đã nhập từ SEVT và phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng trước đó thể hiện trên hệ thống quản lý sản phẩm qua số IMEI).

SEVT-S có trách nhiệm lập và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của giao dịch làm căn cứ hạch toán, điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra của đơn vị cũng như phục vụ công tác quản lý của Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra theo quy định.

2. Về việc hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm Note 7 do SEVT-S đã nhập khẩu từ SEVT và đã làm thủ tục hải quan, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nay xuất trả lại SEVT:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu giải quyết vướng mắc của các đơn vị liên quan đến quy định không hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Thuế sẽ có công văn trả lời đơn vị sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục TNDN, Vụ CST, PC, CĐKT (BTC);
- Cục thuế: TP.HCM, Thái Nguyên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC (TCT)

- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2986/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng hàng trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127