Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2711/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2711/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Công ty bao bì Sài Gòn có công văn kiến nghị việc truy thu thuế GTGT đối với mặt hàng màng phủ dùng trong nông nghiệp từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2003 theo công văn số 4617 TT/NV2 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí minh kiểm tra và báo cáo:

-Trong 3 năm từ 2000-2003 tình hình quản lý thu thuế GTGT đối với mặt hàng màng phủ dùng cho nông nghiệp của Công ty bao bì Sài gòn được thực hiện như thế nào (mức thuế GTGT áp dụng, kê khai, nộp và quyết toán thuế).

-Xác định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thu thuế 3 năm từ 2000-2003 không đúng dẫn đến tình trạng kê khai, nộp thuế GTGT đối với mặt hàng màng phủ dùng trong nông nghiệp không đúng quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí minh biết và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên  
- Vụ Chính sách thuế
- Văn phòng Bộ (theo dõi)
- Lưu:VT (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2711/TCT-PCCS ngày 10/08/2005 về truy thu thuế GTGT đối với mặt hàng màng phủ dùng trong nông nghiệp từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2003 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.161

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!