Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2502/CT-TTHT năm 2014 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2502/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 10/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Savills Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh
Đ/chỉ : 81 – 83 – 83B – 85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM
Mã số thuế: 0100777512-001

Trả lời văn bản ngày 20/03/2014 của Chi nhánh về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

…”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Khoản 1 Điều 10 quy định thuế suất 5%:

“Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày là đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý cho các chung cư nhiều hộ dân thì về nguyên tắc khi cung cấp dịch vụ quản lý, thu tiền của các hộ dân, Chi nhánh phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất là 10%. Đối với khoản tiền điện, điện thoại, truyền hình cáp mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp trực tiếp đến các hộ dân, định kỳ lập hóa đơn cho từng hộ dân, nếu Chi nhánh chi trả hộ trước cho nhà cung cấp dịch vụ sau đó thu lại từ các hộ dân thì Chi nhánh không phải lập hóa đơn GTGT, chỉ lập chứng từ thu.

Trường hợp tiền điện, tiền nước, tiền truyền hình cáp nhà cung cấp lập hóa đơn cho Chi nhánh, khi thu tiền lại của hộ dân, Chi nhánh phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất hàng hóa, dịch vụ cung cấp (cung cấp nước sạch áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%).

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2
- Lưu: HC, TTHT
805-66199/2014 tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2502/CT-TTHT năm 2014 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172