Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 234/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 19/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 234/TCT-KK
V/v phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Trường Đại học Y Hà Nội
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1295/YHN-TCKT ngày 06/12/2010 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Theo hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT thì:

- Điểm 1.1 hướng dẫn: “Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nêu tại điểm 2 Mục này”.

- Điểm 2.1(b) hướng dẫn phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, trường hợp Trường Đại học Y Hà Nội trong quá trình hoạt động có tận dụng cơ sở vật chất hiện có để tổ chức các hoạt động dịch vụ cho thuê cửa hàng, cho thuê hội trường, trông giữ xe, có phát sinh doanh thu từ các hoạt động dịch vụ này nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được áp dụng phương pháp pháp tính trực tiếp trên GTGT để xác định số thuế GTGT phải nộp theo quy định.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế đối với Tờ khai thuế GTGT dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC).

Do vậy, trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội, nếu đăng ký phương pháp tính trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai ngoài ứng dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Trường Đại học Y Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ PC, CS, CNTT-TCT(2);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 234/TCT-KK ngày 19/01/2011 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139