Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2254/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về vướng mắc qua quyết toán thuế và hoàn thuế tại DNTN Vạn Thành Luân

Số hiệu: 2254/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2254/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

Trả lời công văn số 1267/CT-QLĐN ngày 15/5/2006 của Cục thuế hỏi về vướng mắc qua quyết toán thuế và hoàn thuế tại DNTN Vạn Thành Luân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 7 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải đảm bảo các Điều kiện:

+ Là đối tượng được cấp Giấy CNĐKKD, có con dấu;

+ Có lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán

+ Có tài Khoản tiền gửi ngân hàng:

Theo quy định này trường hợp DNTN Vạn Thành Luân khi gỉai thể có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và doanh nghiệp có hồ sơ xin hoàn thuế GTGT nhưng Doanh nghiệp không có tài Khoản tiền gửi ngân hàng thì coi như doanh nghiệp không đảm bảo Điều kiện để được hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT không được hoàn được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- Đối với việc tính lại chi phí NVL dùng vào sản xuất kinh doanh: Trường hợp cục thuế xác định lại tỷ lệ chi phí NVL dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì tỷ lệ này dùng để xác định chi phí NVL được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; tuy nhiên tỷ lệ này không được dùng làm căn cứ để tính sổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của doanh nghiệp, số thuế GTGT đầu vào của NVL phải được khấu trừ toàn bộ (căn cứ hóa đơn GTGT mua NVL).

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế xác định lại số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết tính đến thời Điểm giải thể DNTN Vạn Thành Luân và xác định lại thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2254/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về vướng mắc qua quyết toán thuế và hoàn thuế tại DNTN Vạn Thành Luân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209