Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2099/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế và chính sách đối với dự án xây dựng ký túc xá cho công nhân

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8952/CT-TT&HT đề ngày 25/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc cấp mã số thuế và chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài xây dựng ký túc xá phục vụ nhân viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về mã số thuế

Theo quy định tại điểm 1 và điểm 3.3.a, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì: "Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các quy định của pháp luật" và "Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp …".

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Showa Glove Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp mã số thuế, nay có thêm dự án đầu tư xây dựng ký túc xá và các tiện nghi sinh hoạt khác chỉ để phục vụ cho công nhân viên, không nhằm mục đích thương mại, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì dự án này không thuộc diện được cấp mã số thuế.

Công ty TNHH Showa Glove Việt Nam được sử dụng mã số thuế của công ty để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động xây dựng ký túc xá, đồng thời công ty phải thực hiện theo dõi, hạch toán riêng đối với phần chi phí đầu tư của dự án.

2. Về chính sách thuế

Tại điểm 2.7, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ở cho người lao động của cơ sở kinh doanh thì được khấu trừ toàn bộ nếu khu nhà đó được tính vào TSCĐ của doanh nghiệp."

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3115/TCT-CS ngày 6/8/2007 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về vấn đề này.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Showa Glove Việt Nam xây dựng ký túc xá để phục vụ cho người lao động trong công ty thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng tài sản này được kê khai, khấu trừ nếu tài sản này được tính vào tài sản cố định của doanh nghiệp, đồng thời công ty được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý đối với tài sản cố định này theo quy định tại Điểm 2.1.a, Mục III, Phần B Thông tư số 134/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp hoạt động xây dựng ký túc xá để phục vụ cho người lao động diễn ra sau thời điểm Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Cục UD CNTT;
- Công ty TNHH Showa Glove Việt Nam;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2099/TCT-KK ngày 03/06/2008 về cấp mã số thuế và chính sách đối với dự án xây dựng ký túc xá cho công nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!