Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1843/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc thu lệ phí trước bạ nhà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu: 1843/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1843/TCT-TS
V/v: Thu lệ phí trước bạ nhà

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 512/CT-THDT ngày 9/5/2006 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về việc thu lệ phí trước bạ nhà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Tổng cục Thuế đã có công văn 4271 TCT/TS ngày 24/11/2005 trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để thực hiện thu lệ phí dtrước bạ đối với nhà.

Trường hợp trong hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến không xác định các tiêu chí (quy định tại Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính) làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ nhà thì cơ quan thuế chuyển trả lại để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoàn thiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính – Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất không hoàn thiện hồ sơ do chủ trưởng của địa phương chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì cơ quan thuế thu lệ phí trước bạ đất để đảm bảo tiến độ thu ngân sách và trách ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương.

Tồng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1843/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc thu lệ phí trước bạ nhà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60