Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 16742/BTC-TCHQ về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16742/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 16742/BTC-TCHQ
V/v: không thu thuế GTGT hàng NK phục vụ dự án NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

 

Trả lời công văn số 6412/DKVN-TCKT ngày 29/11/2006 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT… Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu dây chuyền thiết bị máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế GTGT nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế GTGT cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ”.

Ngày 06/12/2006, Bộ Công nghiệp đã có công văn số 6758/BCN-NLD xác nhận: hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộc các hợp đồng EPC 1+4, 2+3, 5A, 5B và 7 (chi Tiết trong phụ lục đính kèm) của dự án NMLD Dung Quất do Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD Dung Quất ký kết với các nhà thầu là hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị thuộc dây chuyền thiết bị đồng bộ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ của NMLD Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn/năm…

Do vậy, toàn bộ hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc nhập khẩu theo Danh Mục các hợp đồng EPC của dự án xây dựng NMLD Dung Quất kèm theo công văn số 6758/BCN-NLDK của Bộ Công nghiệp nêu trên được xem như một dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thủ tục giải quyết không thu thuế GTGT (bao gồm trách nhiệm của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất và thủ tục, hồ sơ không thu thuế GTGT) thực hiện theo Điểm 3, Mục I, Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án NMLD Dung Quất.

Cơ quan Hải quan nơi đối tượng nhập khẩu làm thủ tục hải quan có trách nhiệm theo dõi thanh quyết toán việc sử dụng số vật tư, thiết bị nhập khẩu để xây dựng NMLD Dung Quất của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không thu thuế GTGT nếu sử dụng vào Mục đích khác với Mục đích xây dựng NMLD Dung Quất thì Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phải kê khai, nộp đủ số thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đơn vị đăng ký tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục thuế;
- Ban QLDA NMLD Dung Quất;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16742/BTC-TCHQ về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70