Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1645/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 1645/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1645/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 3904/CT-THDT ngày 30/3/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện chế độ thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên, ngày 01/12/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4519/TCT-TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội cụ thể như sau: “Đối với các trường hợp tổ chức kinh tế đã tính tiền sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2005 và cơ quan thuế đã ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, nhưng đến thời điểm từ ngày 01/01/2006 tổ chức mới thực hiện nộp một phần tiền sử dụng đất hoặc chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải tính lại số tiền sử dụng đất chưa nộp theo giá đất mới…”.

Vấn đề mà Cục Thuế Hà Nội đề nghị Tổng cục Thuế cho phép: “Không tính lại tiền sử dụng đất đối với những trường hợp đến thời điểm Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành mà đã thực hiện nộp xong tiền sử dụng đất” không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT; TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1645/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234