Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1637 TCT/NV7 ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 1637TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1637 TCT/NV7
V/v: Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 28/CV.CT ngày 12/3/2002 của Cục thế Cần Thơ về việc giảm, miễn tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1.2, Phần c, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để làm nhà ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất, được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì được xét, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích mà hộ gia đình, cá nhân đó đang sử dụng, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo điểm 2, điểm 3, phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính nói trên đã được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu, nhưng diện tích đầu được xét miễn, giảm thấp hơn hạn mức đất ở, nay hộ gia đình, cá nhân  đó tiếp tục đề nghị xét miễn, giảm bổ sung tiền sử dụng đất ở còn lại cho đủ hạn mức thì diện tích đề nghị xét bổ sung không được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

3. Theo quy định tại điểm 1.7, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính thì trường hợp thương binh đang tại ngũ hoặc người được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I hiện đang ở hộ khẩu tập thể được Nhà nước giao đất, nhưng diện tích đất được giao không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của họ, thì người sử dụng đất phải có đơn và xác nhận của UBND xã, phường nơi có đất và xác nhận của cơ quan quản lý hộ khẩu thường trú về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu để làm căn cứ xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng này.

4. Hộ gia đình có người được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I, hoặc Huân chương chiến thắng hạng I, thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất, nhưng các huân chương được tặng thưởng bị thất lạc, bị mất thì người được tặng thưởng Huân chương phải có đơn nêu rõ lý do bị mất và xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ khen thưởng để làm căn cứ xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng này.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1637 TCT/NV7 ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status