Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14175/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14175/BTC-TCT
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần HPEC Việt Nam.
(Địa chỉ: S31 ngõ 76 PhAn Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành ph Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn s 4992/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP HPEC Việt Nam về việc xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định và công văn số 26/CV/HPEC ngày 15/5/2019 của Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc xác định điều kiện trích khấu hao đối vi tài sản cố định, về kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điểm b Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (sa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC) quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2.2. Chi khu hao tài sản c định thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Chi khấu hao đi với tài sản c định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)”

- Tại Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khu hao tài sản cố định quy định:

"Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khu hao, trừ nhũng TSCĐ sau đây

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản mà không thuộc quyền sở hữu ca doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ”

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 47481/CT-TTHT ngày 09/7/2018, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã có công văn số 4338/CCT-KTT ngày 17/7/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1784/TCT-CS ngày 06/5/2019 trả lời vướng mắc của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, công văn số 47481/CT-TTHT, công văn số 4338/CCT-KTT và công văn s 1784/TCT-CS nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần HPEC Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- Vụ Đ
i mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Bộ;
- Cục TCDN (BTC);
- Các Vụ: CST, PC (BTC), PC (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14175/BTC-TCT ngày 21/11/2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104