Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1361/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Số hiệu: 1361/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1361/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC
Đ/c: Số 29, Phố Hàn Thuyên, thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 121/2006/KT-CMC ngày 09/3/2006 của Công ty hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế mới thành lập được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh; Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo”.

- Tại Điểm 2 Phần C Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho việc quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ năm 2004”.

- Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có Điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các Điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC thành lập năm 1995 phát sinh thu nhập chịu thuế hoạt động phần mềm, đến năm 2001 phát sinh thu nhập chịu thuế hoạt động phần mềm thì Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính trong thời gian còn lại. Cụ thể như sau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời gian từ 2004 đến hết năm 2009. Sau thời gian này sẽ áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông (28%).

- Được miễn thuế TNDN năm 2004 và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp từ năm 2005 đến hết năm 2013.

Công ty phải hạch toán riêng kết quả kinh doanh của hoạt động sản xuất và làm dịch vụ phầm mềm để làm căn cứ xác định số thuế được miễn, giảm. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động phần mềm được miễn, giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động phần mềm được miễn, giảm thuế và tổng doanh thu của Công ty.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HN
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1361/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.947

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182