Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1302/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1302/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 17/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Cục thuế tỉnh Nghệ An.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1131/CT-THNVDT ngày 09/03/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 287/CT-KK ngày 20/03/2012 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1(e), Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì: “Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

Tại điểm 2.2 công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn: “Về nguyên tắc, công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của địa phương đó. Đối với các công trình liên tỉnh (hoặc liên huyện) nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh (hoặc từng huyện), thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng tỉnh (hoặc từng huyện) tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình.”

Căn cứ quy định nêu trên và căn cứ nội dung phản ảnh của Cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp nội tỉnh, có hoạt động lắp đặt xây dựng công trình tại địa bàn thành phố/huyện khác địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở không thuộc quy định tại khoản 1(e), Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên KBNN thành phố/huyện (nơi doanh nghiệp có hoạt động lắp đặt, xây dựng công trình khi thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT Kho bạc phải ghi rõ vào chỉ tiêu cơ quan quản lý thuế và Kho bạc Nhà nước hạch toán khoản thu trên Giấy rút vốn đầu tư mẫu số C3-01/NS kèm theo công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC)

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN TW (để phối hợp)
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1302/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74