Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 856/KCB-PHCN&GĐ năm 2017 tăng cường quản lý về công tác giám định y khoa do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 856/KCB-PHCN&GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/KCB-PHCN&GĐ
V/v tăng cường quản lý về công tác GĐYK

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Viện Giám định y khoa, bệnh viện Bạch Mai,
- Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II, III,
- Hội đồng Giám định y khoa tỉnh/thành phố,
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên bộ số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH). Thông tư này hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các thủ tục, hồ sơ, quy trình tiếp nhận hồ sơ và khám giám định y khoa cho các đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên và thay thế cho Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua công tác kiểm tra tại một số Hội đồng GĐYK và báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, hiện nay còn có một số Hội đồng GĐYK thực hiện chưa nghiêm túc những quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin” được ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng của Bộ Y tế) trong việc khám xác định bệnh tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ.

Đ tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám giám định cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ (đối tượng) trên toàn quốc đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đến khám giám định, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc đơn vị quan tâm chỉ đạo cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện những quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây:

1. Khẩn trương tiếp nhận và tổ chức kiểm tra hồ sơ của các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến. Khi Hồ sơ đã đủ và đúng quy định, phải nhanh chóng tổ chức khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định của đối tượng theo đúng quy định tại Thông tư liên bộ số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH.

2. Khi thực hiện khám giám định, các giám định viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình thủ tục giám định, các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng, đúng bệnh, tật và mức độ bệnh, tật, đảm bảo công bằng, chính xác và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình.

3. Việc khám, chẩn đoán xác định và kết luận bệnh, tật, dị dạng, dị tật phải theo đúng tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư nêu trên và Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin” được ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý một số bệnh dễ bị lạm dụng (Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute, subacute peripheral neuropathy; Rối loạn tâm thần (Mental disorders); Bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes).

4. Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người có công trên địa bàn phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp để tiếp tay cho những việc làm sai trái của đối tượng nhằm mục đích đ trục lợi. Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ đối với người có công với cách mạng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Cục NCC (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, PHCN-GĐ.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 856/KCB-PHCN&GĐ năm 2017 tăng cường quản lý về công tác giám định y khoa do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247