Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5807/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2011 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5807/BYT-YDCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5807/BYT-YDCT
V/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2011

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Bệnh viện YHCT Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương,
- Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam,
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Y tế Bộ Công An, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng
- Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 3346 /QĐ-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2011, Bộ Y tế hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ bệnh viện YHCT cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIỂM TRA

1. Mục đích:

- Đánh giá thực trạng về: cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị; Quản lý bệnh viên; Thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

- Lựa chọn những bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện (BVXSTD) và Bệnh viện xuất sắc (BVXS) năm 2011.

- Trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các bệnh viện.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức kiểm tra hiệu quả, gọn nhẹ và tiết kiệm;

- Đánh giá khách quan, trung thực và đoàn kết;

- Đánh giá xếp loại bệnh viện chính xác.

II. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra các bệnh viện YHCT tỉnh, TP: từ 15/10 – 15/11/2011.

2. Phân công kiểm tra:

2.1. Bộ Y tế kiểm tra bệnh viện Châm cứu trung ương, Bệnh viện YHCT trung ương, bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam. Thời gian cụ thể như sau:

Ngày 06/12/2011 kiểm tra bệnh viện Châm cứu trung ương

Ngày 07/12/2011 kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền trung ương

Ngày 08/12/2011 kiểm tra bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT VN

2.2. Phân công kiểm tra giữa các bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo phụ lục đính kèm). Các bệnh viện được phân công đi kiểm tra chủ động liên hệ với đơn vị được kiểm tra để thống nhất thời gian kiểm tra, thông báo thời gian kiểm tra về Bộ Y tế (Vụ Y dược cổ truyền theo số điện thoại 0912.081218, 0912.598767).

3. Nội dung kiểm tra:

Theo bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2011 được ban hành kèm theo Quyết định số 3346/QĐ- BYT ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bộ Y tế sẽ cung cấp phần mềm Excel nhập số liệu và để chấm điểm theo Bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2011 trên Website của Bộ Y tế (moh.gov.vn - Văn bản thông thường hoặc Website của Cục Quản lý Khám chữa bệnh www.kcb.vn) yêu cầu các bệnh viện chỉ sử dụng phần mềm này để nhập số liệu kiểm tra BV YHCT năm 2011 và báo cáo kết quả kiểm tra bệnh viện).

3.1. Phần A: Thông tin và số liệu hoạt động của bệnh viện:

a) Số liệu năm 2011 lấy từ 01/10/2010 đến hết 30/9/2011; số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2010.

b) Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của BV chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận tính chính xác, tính đầy đủ, tính khách quan của các thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện

c) Trưởng phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận về các thông tin hoạt động tài chính của BV

d) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận các thông tin về nhân lực bệnh viện

3.2. Phần B: nội dung kiểm tra và thang điểm gồm 175 tiêu chí, 100 điểm chuẩn và 18,5 điểm trừ. Bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung I: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị với tổng số 14,5 điểm

Nội dung II: Quản lý bệnh viện với tổng số 16,5 điểm

Nội dung III: Thực hiện chức năng nhiệm vụ bệnh viện với tổng số 19 điểm.

Nội dung IV. Thực hiện các quy chế bệnh viện với tổng số 50 điểm

4. Cách tính điểm kiểm tra:

a) Điểm chấm: đối với mục từ 1 đến 175 của phần B, dựa vào hướng dẫn chấm điểm tại từng mục.

b) Điểm trừ: theo phụ lục 1.

c) Điểm đạt: bằng tổng điểm chấm trừ đi tổng điểm bị trừ (tổng hợp điểm trừ theo phụ lục 1).

5. Kết quả kiểm tra được phân loại thành 4 loại như sau:

LOẠI TỐT

- BV hạng I : đạt từ 90% điểm trở lên

- BV hạng II: đạt từ 85% điểm trở lên

- BV hạng III, hạng IV: đạt từ 80% điểm trở lên

LOẠI TRUNG BÌNH

- BV hạng I: đạt từ 70 đến < 80%

- BV hạng II: đạt từ 65 đến < 75%

- BV hạng III, hạng IV: đạt từ 60 đến <70%

LOẠI KHÁ

- BV hạng I: đạt từ 80 đến < 90%

- BV hạng II: đạt từ 75 đến < 85%

- BV hạng III, hạng IV: đạt từ 70 đến < 80%

LOẠI YẾU

- BV hạng I: đạt < 70 %

- BV hạng II: đạt < 65%

- BV hạng III, hạng IV: đạt < 60 %

6. Phương pháp kiểm tra

6.1. Bệnh viện tự kiểm tra

- Đoàn tự kiểm tra bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập; thành phần đoàn tự kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là lãnh đạo bệnh viện, thư ký đoàn là lãnh đạo phòng kế hoạch tổng hợp (KHTH), thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng của BV.

- Căn cứ bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2011, các khoa, phòng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra để chuẩn bị cho việc tự kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các khoa, phòng của BV.

- Bệnh viện phải hoàn chỉnh đầy đủ các số liệu phần A và các tài liệu, số liệu theo từng mục kiểm tra của phần B mà BV đã đạt được trong năm 2011. Trong báo cáo đoàn kiểm tra cấp trên, cần nêu rõ những ưu điểm, những tồn tại, tóm tắt việc khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra BV năm 2010 đã kiến nghị, những đề xuất của bệnh viện, tổng số điểm tự chấm, số điểm trừ và nội dung trừ, tổng số điểm đạt và phân loại kết quả tự kiểm tra bệnh viện.

6.2. Tiến hành kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra:

a) Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập. Thành phần gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ YDCT, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Vụ, Cục, Công đoàn Y tế Việt Nam và một số chuyên gia. Lãnh đạo Vụ YDCT làm trưởng đoàn, chuyên viên Vụ YDCT làm thư ký đoàn kiểm tra.

b) Đoàn kiểm tra đối với bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Bệnh viện đi kiểm tra tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và gửi Quyết định cho Sở Y tế và Bệnh viện được phân công kiểm tra, thành phần Đoàn gồm:

1. Giám đốc bệnh viện (hoặc Phó Giám đốc): Trưởng đoàn

2. Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp: Thư ký

3. Chủ tịch công đoàn Bệnh viện: Thành viên

4. Các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh, cận lâm sàng cử 02 đến 03 đồng chi trưởng hoặc phó khoa: Thành viên

5. Đại diện lãnh đạo Khoa Dược: Thành viên

6. Đại diện lãnh đạo phòng TCHC – Tài chính 01 người: Thành viên

7. Điều dưỡng trưởng bệnh viện: Thành viên

8. Mời chuyên viên YHCT Sở Y tế tham gia: Thành viên

- Giám sát viên kiểm tra: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bệnh viện được kiểm tra cử cán bộ giám sát việc kiểm tra.

c) Đoàn kiểm tra của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng do Cục trưởng Cục Y tế, Cục trưởng Cục Quân Y ra quyết định thành lập.

7. Quy trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra

a) Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần đoàn và thống nhất kế hoạch làm việc với BV được kiểm tra.

b) BV được kiểm tra báo cáo tóm tắt hoạt động của BV và kết quả tự kiểm tra, thời gian báo cáo 20 phút.

c) Đoàn kiểm tra chia thành 3 tổ

- Tổ 1:

+ Kiểm tra hoạt động của BV năm 2011 (phần A);

+ Kiểm tra mục I phần B: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị;

+ Kiểm tra mục II (quản lý bệnh viện) và điểm 15 của mục IV (y đức giao tiếp và văn hóa nghề nghiệp).

- Tổ 2: kiểm tra mục III, phần B (Thực hiện chức năng nhiệm vụ BV).

- Tổ 3: kiểm tra mục IV, phần B (Thực hiện quy chế của BV)

d) Đoàn kiểm tra họp để tổng hợp kết quả kiểm tra.

đ) Đoàn kiểm tra trao đổi trước với Lãnh đạo BV về kết quả kiểm tra và những kiến nghị của Đoàn kiểm tra trước khi công bố kết quả kiểm tra.

e) Hoàn thành biên bản kiểm tra BV năm 2011.

8. Báo cáo kết quả kiểm tra

Để đảm bảo thời gian cho việc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra năm 2011 và chuẩn bị báo cáo tổng kết năm của Bộ Y tế, ngay sau khi có kết quả của Đoàn kiểm tra, các bệnh viện hoàn chỉnh hồ sơ kết quả kiểm tra và báo cáo về Vụ Y dược cổ truyền – Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh chậm nhất vào ngày 20/12/2011.

Hồ sơ gồm:

a) Số liệu nhập theo phần mềm Excel đã cung cấp đầy đủ nội dung phần A, phần B của bảng kiểm tra BV YHCT năm 2011 (Sở y tế, y tế ngành chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra BV Y học cổ truyền trực thuộc để gửi về Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế và gửi qua địa chỉ Email hathai_son@yahoo.com và hoaly1968@gmail.com) .

Chú ý: Không nhập số liệu trên chương trình Word, hoặc chương trình do BV tự tạo, không sử dụng đĩa mềm để gửi số liệu về Bộ Y tế.

b) 01 quyển kết quả KTBV YHCT năm 2011 (để đối chiếu, lưu trữ) gồm tất cả các nội dung KTBV YHCT năm 2011 gồm:

- Kết quả kiểm tra phần A, phần B

- Phiếu tổng hợp khảo sát cán bộ viên chức BV

- Phiếu tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người bệnh

- Biên bản KTBV năm 2011.

9. Phúc tra của Bộ Y tế

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của các bệnh viện và tình hình thực tế, Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra một số bệnh viện thuộc các Sở Y tế, nếu kết quả phúc tra phát hiện đoàn kiểm tra đánh giá thiếu chính xác, chênh lệch 10% so với tổng điểm thì Bộ Y tế sẽ hạ xếp loại xuống một bậc đối với bệnh viện được kiểm tra và bệnh viện đến kiểm tra.

10. Tiêu chuẩn xét khen thưởng năm 2011

a) Tiêu chuẩn BVXSTD năm 2011

- Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I ≥90%; BV hạng II ≥87%; BV hạng III và chưa phân hạng ≥85% điểm chuẩn.

- Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh

- Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh xuất sắc

- Đoàn thanh niên CSHCM đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc toàn diện

- BV đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

- Báo cáo kết quả KTBV năm 2011 và gửi hồ sơ đề nghị xét BV XSTD năm 2011 đúng thời gian và đủ hồ sơ cần thiết theo quy định.

b) Tiêu chuẩn BV xuất sắc năm 2011

Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I ≥87%; BV hạng II 85%; BV hạng III. IV và chưa phân hạng ≥83%. Các tiêu chuẩn về Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đơn vị văn hóa như tiêu chuẩn của BVXSTD năm 2011.

c) Điều kiện xét BVXSTD năm 2011 và BVXS năm 2011

Các BV ngoài việc đạt tiêu chuẩn thi đua năm 2011, phải đảm bảo các điều kiện sau: không có đơn thư khiếu nại hoặc có đơn thư khiếu nại nhưng kết luận không có sai sót (tính từ 01/10/2010 đến thời điểm xét khen thưởng).

- Đối với BVXSTD năm 2011 phải có công văn đề nghị của Hội đồng thi đua cấp BV đối với BV trực thuộc Bộ; Hội đồng thi đua cấp Sở Y tế đối với các BV trực thuộc Sở Y tế; Công văn đề nghị của Y tế Bộ, Ngành chủ quản đối với BV thuộc các Bộ, Ngành.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, Y tế các ngành thống nhất chỉ đạo, giám sát công tác tự kiểm tra và kiểm tra bệnh viện theo sự phân công của Bộ Y tế, tránh tình trạng một bệnh viện phải kiểm tra nhiều lần, theo nhiều bảng điểm, gây khó khăn và tốn kém cho đơn vị.

Trong quá trình thực hiện KTBV nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế qua số điện thoại 0912. 081218, 0912. 598767 Email: hoaly1968@gmail.com. Hoặc đơn vị có công văn gửi về Vụ Y dược cổ truyền - Bộ Y tế 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
(để B/cáo);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (để B/cáo);
- Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ, CĐYTVN;
- Lưu: VT, YDCT (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Sơn

 

DANH SÁCH

GỬI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

TT

TÊN BỆNH VIỆN

ĐỊA CHỈ

1

BV YHCT tỉnh Điện Biên

 

2

BV YHCT tỉnh Bắc Giang

 

3

BV YHCT tỉnh Bắc Ninh

 

4

BV YHCT tỉnh Cao Bằng

 

5

BV YHCT tỉnh Hà Giang

 

6

BV YHCT tỉnh Hà Nam

 

7

BV YHCT TP Hà Nội

Đường Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội

8

BV YHCT Hà Đông Hà Nội

 

9

BV YHCT tỉnh Hà Tĩnh

 

10

BV YHCT tỉnh Hải Dương

 

11

BV YHCT TP Hải Phòng

187 Nguyễn Đức Cảnh HP

12

BV YHCT tỉnh Hưng Yên

 

13

BV YHCT tỉnh Hoà Bình

 

14

BV YHCT Lai châu

 

15

BV YHCT tỉnh Lào Cai

 

16

BV YHCT tỉnh Lạng Sơn

 

17

BV YHCT tỉnh Nam Định

 

18

BV YHCT tỉnh Nghệ An

 

19

BV YHCT tỉnh Ninh Bình

 

20

BV YHCT tỉnh Phú Thọ

 

21

Viện YHCT Quân Đội

Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

22

BV YHCT tỉnh Quảng Bình

 

23

BV YHCT tỉnh Quảng Ninh

 

24

BV YHCT tỉnh Sơn La

 

25

BV YHCT tỉnh Thái Bình

 

26

BV YHCT tỉnh Thái Nguyên

 

27

BV YHCT tỉnh Thanh Hoá

 

28

BV YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế

 

29

BV YHCT tỉnh Tuyên Quang

 

30

BV YHCT tỉnh Vĩnh Phúc

 

31

BV YHCT tỉnh Yên Bái

 

32

BV YHCT Bộ Công An

Lương Thế Vinh Thanh Xuân Hà Nội

33

BV Tuệ Tĩnh

Số 2 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

34

Viện Y Dược học Dân tộc TP HCM

273 Nguyễn Văn Trỗi Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

35

BV YHCT tỉnh ĐăkLăk

 

36

BV YHCT TP Đà Nẵng

 

37

BV YHCT tỉnh Đồng Nai

 

38

BV YHCT tỉnh Đồng Tháp

 

39

BV YHCT tỉnh Bình Định

 

40

BV YHCT tỉnh Bình Dương

 

41

BV YHCT tỉnh Bình Thuận

 

42

BV YHCT Trần Văn An tỉnh Bến Tre

 

43

BV YHCT TP Cần Thơ

 

44

BV YHCT tỉnh Gia Lai

 

45

BV YHCT Hồ Chí Minh

179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q 3 TP HCM

46

BV YHCT tỉnh Kiên Giang

 

47

BV YHCT Phạm Ngọc Thạch tỉnh Lâm Đồng

 

48

BV YHCT tỉnh Long An

 

49

BV YHCT tỉnh Phú Yên

 

50

BV YHCT tỉnh Quảng Nam

 

51

BV YHCT tỉnh Tây Ninh

 

52

BV YHCT tỉnh Tiền Giang

 

53

BV YHCT tỉnh Trà Vinh

 

54

BV YHCT TX Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

 

55

BV YHCT tỉnh Bình Phước

 

56

BV YHCT Bảo Lộc Lâm Đồng

TX Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

57

BV YHCT Trung Ương

29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

58

BV Châm Cứu Trung ương

49 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nội

59

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

 

60

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

 

61

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

 

62

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

 

63

Sở Y tế tỉnh Hà Giang

 

64

Sở Y tế tỉnh Hà Nam

 

65

Sở Y tế TP Hà Nội

 

66

Sở Y tế Hà Đông Hà Nội

 

67

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

 

68

Sở Y tế tỉnh Hải Dương

 

69

Sở Y tế TP Hải Phòng

 

70

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

 

71

Sở Y tế tỉnh Hoà Bình

 

72

Sở Y tế Lai châu

 

73

Sở Y tế tỉnh Lào Cai

 

74

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

 

75

Sở Y tế tỉnh Nam Định

 

76

Sở Y tế tỉnh Nghệ An

 

77

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

 

78

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

 

79

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

 

80

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

 

81

Sở Y tế tỉnh Sơn La

 

82

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

 

83

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

 

84

Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá

 

85

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

86

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

 

87

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

 

88

Sở Y tế tỉnh Yên Bái

 

89

Sở Y tế tỉnh ĐăkLăk

 

90

Sở Y tế TP Đà Nẵng

 

91

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

 

92

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

 

93

Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

94

Sở Y tế tỉnh Bình Dương

 

95

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

 

96

Sở Y tế tỉnh Bến Tre

 

97

Sở Y tế TP Cần Thơ

 

98

Sở Y tế tỉnh Gia Lai

 

99

Sở Y tế Hồ Chí Minh

 

100

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

 

101

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

 

102

Sở Y tế tỉnh Long An

 

103

Sở Y tế tỉnh Phú Yên

 

104

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

 

105

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

 

106

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

 

107

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

 

108

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

 

109

Sở Y tế tỉnh Bình Phước

 

110

Cục Y tế Bộ Công An

 

111

Cục Quân Y Bộ Quốc Phòng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5807/BYT-YDCT hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2011 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253