Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5009/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận thiết bị y tế do tổ chức phi Chính phủ Đức viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5009/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5009/VPCP-QHQT
V/v: UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận thiết bị y tế do tổ chức phi chính phủ Đức viện trợ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2869/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 5 năm 2011), theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 3540/UBND-VX ngày 12 tháng 7 năm 2011) về việc tiếp nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 05 lô hàng thiết bị y tế, chất lượng còn trên 80% so với giá trị sử dụng, trị giá 31.600 euro, do tổ chức phi chính phủ Hội giúp đỡ y tế cho Việt Nam tại Berlin (CHLB Đức) viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện những việc sau:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra chất lượng thực tế số thiết bị, quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành về viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Hướng dẫn Hội trợ giúp y tế cho Việt Nam tại Berlin làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP (để b/c);
- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c);
- Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G.26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5009/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận thiết bị y tế do tổ chức phi Chính phủ Đức viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4