Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4107/UBND-NNNT tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4107/UBND-NNNT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4107/UBND-NNNT
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến phúc tạp, mưa lớn kéo dài kết hợp với nắng nóng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh gia súc, gia cầm phát triển; theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch bệnh tai xanh ở lợn đã bùng phát tại 5 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình và nguy cơ lây lan ra các tỉnh, thành khác là rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1548/BNN-TY ngày 24/5/2012 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh trên lợi (có bản sao gửi kèm), đồng thời để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 06/CĐ-BNN-TY ngày 05/4/2012, công văn số 1548/BNN-TY ngày 24/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/2/2012 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương tập trung quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo trong thời gian qua, có kế hoạch, phương án thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 06/CĐ-BNN-TY ngày 05/4/2012, công văn số 1548/BNN-TY ngày 24/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/2/2012 của UBND Thành phố.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; tăng cường hoạt động của các Chốt kiểm dịch liên ngành của Thành phố; nghiêm cấm việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm từ những nơi có dịch, không rõ nguồn gốc, nghi bị dịch ra, vào Thành phố. Phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

3. Các Sở, ban ngành liên quan: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- VP UBND TP: CVP, PVP N.N Sơn, NNNT, TH;

- Lưu: VT, NNNT(Hồng2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4107/UBND-NNNT tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70