Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 297/QLCL-CL2 năm 2019 thực hiện Dự án an toàn thực phẩm Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019-2020 do Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 297/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QLCL-CL2
V/v Thực hiện Dự án ATTP Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019 - 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đề nghị của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trên cơ sở các tiêu chí phân bổ kinh phí của Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; ngày 23/7/2018, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có văn bản số 1513/QLCL-CL2 gửi Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề xuất Kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai hoạt động bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản năm 2019 - 2020. Kinh phí này được tổng hợp chung với các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và được Bộ Tài chính cấp cho các địa phương để thực hiện (xin xem văn bản kèm theo).

Đề nghị các Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS ch động báo cáo Sở Nông nghiệp &PTNT liên hệ với Sở Tài chính, Sở Y tế để được phân bổ kinh phí nói trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các Chi cục kịp thời phản ánh về Cục Quản lý CL NLS&TS (Phòng Chất lượng Nông sản ĐT: 024.37712574) để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 297/QLCL-CL2 năm 2019 thực hiện Dự án an toàn thực phẩm Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019-2020 do Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116