Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2009/BYT-KHTC 2018 thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn

Số hiệu: 2009/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 12/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/BYT-KHTC
V/v thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý I/2018, trong đó có nội dung liên quan đến việc thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt tại các cơ sở y tế công lập. Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế, đồng thời để các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị của các cơ sở KCB là rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đầu tư có hạn; mặt khác có nhiều loại vật tư, hóa chất, kể cả vật tư, hóa chất các địa phương đã đu thu tập trung, một số nhà cung cấp có chính sách bán với giá thống nhất trong toàn quốc hoặc địa phương, không phân biệt đơn vị có máy hay không có máy và sẵn sàng đặt máy tại các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất hoặc các đơn vị có số lượng sử dụng lớn. Trong điều kiện nguồn NSNN còn hạn hẹp; theo ý kiến của nhiều đơn vị, địa phương, nếu đã tổ chức đấu thầu theo đúng quy định thì việc các đơn vị trúng thầu đặt máy để đơn vị thực hiện dịch vụ là rất cần thiết.

2. Căn cứ vào công văn số 16661/BTC-QLCS ngày 08/12/2017 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 386/BHXH-CSYT ngày 31/01/2018 gửi Bộ Y tế và công văn số 701/BHXH-CSYT ngày 02/3/2018 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước có ý kiến không có cơ sở thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bng máy mượn hoặc đặt tại các cơ sở y tế. Bộ Y tế thấy: phần lớn các máy thực hiện theo hình thức này là máy thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán cơ bản, nêu không có các máy này thì nhiều bệnh viện không thực hiện được việc KCB, nếu BHXH không thanh toán thì các bệnh viện phải thu của người có thẻ BHYT. Do vậy nếu dừng không thanh toán BHYT thì sẽ không bảo đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT. Bộ Y tế đã có công văn số 1289/BYT-KH-TC ngày 12/3/2018 gửi Bộ Tài chính nêu rõ việc này và xin ý kiến để hướng dẫn thực hiện.

3. Trong khi chờ Bộ Tài chính có công văn trả lời chính thức về việc này, để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ Bảo him y tế, đng thời đcác cơ sở KCB có máy để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo BHXH các cấp tiếp tục thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thu theo quy định của Luật đu thầu và hợp đng đã ký; sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy hoặc xây dựng định mức sử dụng tài sản công và làm thủ tục thuê máy theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc TW quản lý;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục: BHYT, KCB, Thanh tra Bộ, PC;
- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2009/BYT-KHTC ngày 12/04/2018 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.112.172